www.ajubiler.pl    |    telefon: 791-449-156  |    email: a.jubiler@gmail.com

Jesteś tutaj: Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

  1. Zgodnie z Art.27 Rozdz.4 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 30.V.2014  poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego z wyłączeniem produktów wykonywanych na specjalne zamówienie. O odstąpieniu od umowy Klient może poinformować Sprzedającego e-mailem (wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera formularz zwrotu – załącznik nr 1) lub składając oświadczenie na piśmie. 
      2. Klient powinien zwrócić Produkt wraz z opakowaniem, certyfikatem, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
      3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, na zasadzie wskazanej w Art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827, zarówno Sprzedawca, jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy w przypadku biżuterii dotyczy to w szczególności opakowania, certyfikatu, karty gwarancyjnej i dowodu zakupu - paragonu lub faktury.
      4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827 w szczególności w przypadku umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, w szczególności dotyczy to dotyczy to biżuterii takiej jak pierścionki czy obrączki wykonywanej na specjalne zamówienie z określeniem rozmiarów, próby i koloru złota, rodzaju i wielkości oprawionych kamieni, treści grawerunku itp.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Klientowi poza wartością przedmiotu również koszt jego wysyłki do Kupującego w/g najniższej dostępnej w opcjach dostawy stawki. Klient pokrywa jedynie koszt przesyłki zwrotnej.
  6. Jeżeli na produkt była wystawiona faktura VAT to w przypadku odstąpienia od umowy, po odbiorze Produktu, Klient otrzyma od Sprzedawcy fakturę korygującą,

Reklamacje

Reklamacje


1.    Jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) gdzie wadą fizyczną jest niezgodność towaru z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu.
2.    W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem przyczyny reklamacji, z podaniem swoich danych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 1. Podpisany i wypełniony formularz  wraz z reklamowanym Produktem Klient powinien przesłać na adres: email: kontakt@goldrun.pl lub dostarczyć do któregokolwiek salonu jubilerskiego firmy GOLDRUN. Nie będą przyjmowane żadne przesyłki reklamacyjne przesyłane do Spółki za pobraniem.
3.    Odbiór reklamowanego Produktu od Klienta wraz z reklamacją nastąpi na koszt Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu terminu oraz sposobu dostarczenia z Biurem Obsługi Klienta ajubiler@gmail.com
4.    Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie formularza reklamacji na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
5.    Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji.
6.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt na nowy lub wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości naprawy, wymiany produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci niezwłocznie należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.    Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmii za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką zapłacił klient za nabycie danego produktu.

Pracownia Złotnicza 1973

projektuje , wykonuje biżuterię i obrączki od 46 lat

Obrączki Ślube Klasyczne i Nowoczesne. Złoto białe, żółte i dwukolorowe. Zamawiaj Bez Obaw
Strona wykonana przez doneta.pl